Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/12430
Title: Jarosław Karzarnowicz, Funkcje i użycie przypadków w cerkiewnosłowiańskim „Apostole” z Biblioteki Śląskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2008, ss. 182
Authors: Wątróbska, Halina
Issue Date: 2013
Publisher: Wydawnictwo „Poznańskie Studia Polonistyczne” i Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk
Citation: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, t. 20, z. 1, 2013, s. 151-169.
URI: http://hdl.handle.net/10593/12430
ISBN: 978-83-61573-49-4
978-83-7654-265-2
ISSN: 1233-8672
Appears in Collections:Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 20 z. 1, 2013

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
09_Watrobska.pdf1.63 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.