Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/12802
Title: Opodatkowanie wynagrodzenia syndyka, nadzorcy sądowego i zarządcy
Authors: Kondej, Mikołaj
Filipiak, Patryk
Keywords: syndyk
nadzorca sądowy
zarządca
opodatkowanie
PIT
CIT
VAT
organy postępowania upadłościowego
bankruptcy authorities
taxation
administrator
trustee in bankruptcy
bankruptcy supervisor
bankruptcy
Issue Date: 2014
Publisher: Mage.pl
Citation: Przegląd Prawniczy, Ekonomiczny i Społeczny, 2014, nr 4 s. 4-17
Abstract: Przedmiotem artykułu jest omówienie zasad opodatkowania wynagrodzenia oraz zwrotu wydatków otrzymywanego przez osoby pełniące funkcje w postępowaniu upadłościowym (syndyka, nadzorcę sądowego i zarządcę). W publikacji omówiono opodatkowanie tych świadczeń podatkami: dochodowym od osób fizycznych, dochodowym od osób prawnych oraz podatkiem od towarów i usług.
Articles concerns taxation of remuneration granted to authorities conducting bankruptcy proceeding (e.g. trustee in bankruptcy, bankruptcy supervisor, bankruptcy administrator) in Poland. Publication discusses taxation of such income with personal income tax, corporate income tax as well as value added tax.
URI: http://hdl.handle.net/10593/12802
ISSN: 2084-0403
Appears in Collections:Przegląd Prawniczy, Ekonomiczny i Społeczny, 2014, nr 4

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Filipiak Kondej - Opodatkowanie wynagrodzenia syndyka, nadzorcy sądowego i zarządcy_0.pdf350.56 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.