Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/12820
Title: Powstanie i kształtowanie się Oddziału Wydzielonego Wojska Polskiego - do końca 1939 r.
Authors: Sperka, Zbigniew
Keywords: Service for Poland's Victory
partisans
Wojsko Polskie
Henryk Dobrzański
Oddział Wydzielony Wojska Polskiego
„Hubal”
partyzanci
Służba Zwycięstwu Polsce
Polish Armed Forces
The Selected Squad of The Polish Army
Issue Date: 2014
Publisher: Mage.pl
Citation: Przegląd Prawniczy, Ekonomiczny i Społeczny, 2014, nr 4 s.119-137
Abstract: Artykuł prezentuje kształtowanie się i działalność pierwszego oddziału partyzanckiego w Polsce w trakcie działań wojennych II wojny światowej, dowodzonego przez mjr Henryka Dobrzańkiego ps. „Hubal” do końca 1939 r. Autor w pierwszej części przedstawia epizod wrześniowy 110 rezerwowego pułku ułanów, z żołnierzy którego w większości został utworzony Oddział Wydzielony Wojska Polskiego (dalej OWWP) mjr „Hubala”. W następnej części przedstawiono szlak jaki przebyli żołnierze i walki stoczone z wojskami niemieckimi. Autor przedstawił również koncepcje tworzonej przez mjr H. Dobrzańskiego organizacji podziemnej o nazwie Okręg Bojowy Kielce. W tekście poświęcono również miejsce na opisanie kontaktów dowódcy OWWP z lokalnymi przedstawicielami Służby Zwycięstwa Polsce i spotkanie z komendantem głównym gen. bryg. Michałem Karaszewiczem – Tokarzewskim. Tekst artykułu ukazuje również przychylne nastawienie ludności lokalnej z jaką spotykali się żołnierze mjr H. Dobrzańskiego.
The article presents formatting and activity of the first partisan squad in Poland during The Second World War. It was commanded by Major Henryk Dobrzanski alias “Hubal” to the end of 1939. In the first part of his article, the author covers history of The 110th Reserve Cavalry Regiment, starting from their participation in September Campaign. That regiment was later transformed into The Selected Squad of The Polish Army commanded by Major “Hubal”. The article also describes the trail of this troop and all the battles fought by them with German Army. The author presents moreover, concept of underground organisation created by Major Henryk Dobrzanski and called Combat District of Kielce. There is also description of relations between commander of The Selected Squad of The Polish Army and representatives of The Polish Victory Service and account from the meeting with General Michał Karaszewicz – Tokarzewski. Besides, the article shows positive attitude of local population towards Major Dobrzanski’s soldiers.
URI: http://hdl.handle.net/10593/12820
ISSN: 2084-0403
Appears in Collections:Przegląd Prawniczy, Ekonomiczny i Społeczny, 2014, nr 4

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sperka - Powstanie i kształtowanie się Oddziału Wydzielonego Wojska Polskiego - do końca 1939 r..pdf456.65 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.