Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/12821
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorUrban, Weronika-
dc.date.accessioned2015-03-11T08:00:15Z-
dc.date.available2015-03-11T08:00:15Z-
dc.date.issued2014-
dc.identifier.citationPrzegląd Prawniczy, Ekonomiczny i Społeczny, 2014, nr 4 s.138-146pl_PL
dc.identifier.issn2084-0403-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10593/12821-
dc.description.abstractTo w jaki sposób postrzegamy płeć, jakie cechy przypisujemy każdej z nich, to jak tworzymy podziały płciowe uzależnione jest od obowiązujących ram teoretycznych. Tym samym płeć przestaje być kategorią stałą, nabiera procesualnego charakteru podatnego na historyczne uwarunkowania. Wizja płci ewoluowała od modelu jednopłciowego, traktującego obie płcie jako odbicie tego samego ideału płci. Jednakże w tym ujęciu kobiecość uznaje się za gorszą kopię wzorca, dlatego za normę, punkt odniesienia uznaje się mężczyznę. Za sprawą myślenia binarnego powstał dwupłciowy podział oparty o zasadę różnicy anatomicznej, wpisujący płcie w hierarchiczne zależności habitusów płciowych. Iluzję „naturalności płci” przełamuje perspektywa performatywna, mówiąca o „czynieniu płci” tj. konstruowaniu, uznawaniu płci na drodze codziennych, powtarzających się aktów performatywnych. Konwencję „czynienia płci” ustanawia sytuacja społeczni –kulturowa, z tego powodu płeć przestaje być cechą indywidualną, jak ma to miejsce we wcześniejszych modelach. Wyobrażenie płci ma czasowy charakter, podatne jest na czynniki środowiskowe. Zmianie ulega zarówno samo rozumienie płci jak i związana z nią obyczajowość.pl_PL
dc.description.abstractThe way how we think about sex and gender, what the characteristics we attribute to gender or what kind of sexual division we create it depends on current theories. That means gender/sex is not a fixed category It has a processual character because it's conditioned by the historical reality.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherMage.plpl_PL
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesspl_PL
dc.subjectsex differencespl_PL
dc.subjectgender inequalitypl_PL
dc.subjectPłeć kulturowapl_PL
dc.subjectpłeć biologicznapl_PL
dc.subjectmodel jednopłciowypl_PL
dc.subjectbinarny model płciowypl_PL
dc.subjecthabituspl_PL
dc.subjectpodział płciowypl_PL
dc.subjecthierarcha płcipl_PL
dc.subject„czynienie płci”pl_PL
dc.subjectpodejście performatywnepl_PL
dc.subjectaktpl_PL
dc.subjectprzemiany płciowościpl_PL
dc.subjectJ. Butlerpl_PL
dc.subjectR.J Stollerpl_PL
dc.subjectkobiecośćpl_PL
dc.subjectmęskośćpl_PL
dc.subjectnierówność płciowapl_PL
dc.subjectróżnice płciowepl_PL
dc.subjectGendersexonepl_PL
dc.subjectsex theorypl_PL
dc.subjecttwo sex theorypl_PL
dc.subjectsexual divisionpl_PL
dc.subjectgender hierarchypl_PL
dc.subjectdoing genderpl_PL
dc.subjectPerformative theorypl_PL
dc.subjectperformative actpl_PL
dc.subjecttransformation of sexualitypl_PL
dc.subjectfemininitypl_PL
dc.subjectmasculinitypl_PL
dc.titlePrzemiany w myśleniu o ludzkiej płciowościpl_PL
dc.typeArtykułpl_PL
Appears in Collections:Przegląd Prawniczy, Ekonomiczny i Społeczny, 2014, nr 4

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Urban - Przemiany w myśleniu o ludzkiej płciowości.pdf304.55 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.