Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/12844
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorKoszel, Bogdan-
dc.date.accessioned2015-03-17T12:28:45Z-
dc.date.available2015-03-17T12:28:45Z-
dc.date.issued2014-
dc.identifier.citationRocznik Integracji Europejskiej, 8/2014, s. 63-80.pl_PL
dc.identifier.issn1899-6256X-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10593/12844-
dc.description.abstractThe Union for the Mediterranean, established in 2008 by France, was intended to strengthen French influence in the region. After Germany intervened, this exclusively French project was expanded to encompass the entire European Union, which provided financial support from the European Neighbourhood Policy. The immense political, economic and social problems facing the south of the Mediterranean prevented the Union for the Mediterranean from operating efficiently there. Under the circumstances of the crisis in the euro zone, and after the Arab revolutions, France and Germany intend to continue to support the democratisation process in the region and they have come up with numerous initiatives, especially in the field of energy, cross-cultural dialogue and educational projects. They also support measures to combat terrorism and curb illegal immigration into the European Union.pl_PL
dc.description.abstractUtworzenie przez Francję w 2008 r. Unii dla Śródziemnomorza miało ugruntować jej wpływy na obszarze Morza Śródziemnego. Wskutek interwencji Niemiec ekskluzywny projekt francuski rozciągnięty został na całą Unię Europejską, która wsparła ją środkami finansowymi z programu Europejskiej Polityki Sąsiedztwa. Olbrzymie problemy polityczne, gospodarcze i społeczne występujące w obszarze południowej części Morza Śródziemnego uniemożliwiły Unii dla Środziemnomnorza skuteczne działania. W warunkach kryzysu strefy euro i po rewolucjach arabskich Francja i Niemcy zamierzają nadal wspierać proces demokratyzacji tego regionu i występują z licznymi inicjatywami, zwłaszcza w dziedzinie energetyki, dialogu międzykulturowego i programów edukacyjnych. Wspierają działania na rzecz walki z terroryzmem i ograniczenia nielegalnej emigracji do Unii Europejskiej.pl_PL
dc.language.isoenpl_PL
dc.publisherWydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniupl_PL
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesspl_PL
dc.subjectFrancepl_PL
dc.subjectGermanypl_PL
dc.subjectUnion for the Mediterraneanpl_PL
dc.subjectEuropean Unionpl_PL
dc.subjectFrancjapl_PL
dc.subjectNiemcypl_PL
dc.subjectUnia dla Śródziemnomorzapl_PL
dc.subjectUnia Europejskapl_PL
dc.titleThe Union for the Mediterranean in the policy of France and Germanypl_PL
dc.title.alternativeUnia dla Śródziemnomorza w polityce Francji i Niemiecpl_PL
dc.typeArtykułpl_PL
dc.identifier.doi10.14746/rie.2014.8.5-
dc.description.number8pl_PL
dc.description.pageof63pl_PL
dc.description.pageto80pl_PL
dc.description.articlenumber5pl_PL
dc.description.journaltitleRocznik Integracji Europejskiejpl_PL
Appears in Collections:Rocznik Integracji Europejskiej, 8/2014

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
063-080.pdf109.25 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.