Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/12911
Title: Zmiany krajobrazu kulturowego Wielkopolski w okresie transformacji (1989-2000) i opisujące je kategorie użytkowania terenu
Other Titles: Changes in the cultural landscape of Wielkopolska in the transformation period (1989-2000) and land use categories determining them
Authors: Łowicki, Damian
Mizgajski, Andrzej
Keywords: zmiany krajobrazu kulturowego
zmiany użytkowania ziemi
transformacja ustrojowa
województwo wielkopolskie
Issue Date: 2005
Citation: Przegląd Geograficzny 77,4, s. 551-568.
Abstract: Artykuł dotyczy zmian krajobrazu kulturowego Wielkopolski w okresie transformacji ustrojowej. Podstawą badań opisanych w artykule jest statystyczna interpretacja zmian udziału poszczególnych kategorii ewidencyjnych gruntów w gminach województwa wielkopolskiego. Za pomocą korelacji Pearsona obliczono zależność między zmianami poszczególnych kategorii użytkowania ziemi, co pozwoliło sporządzić schematy przepływu ziemi w województwie. Następnie metodą regresji wielorakiej, za pomocą skonstruowanego wskaźnika przekształcenia krajobrazu, zidentyfikowano czynniki w największym stopniu zmieniające krajobraz. Badania pozwoliły na porównanie kierunków zmian krajobrazu w gminach miejskich, miejsko-wiejskich oraz wiejskich, a także ocenę zróżnicowania tego procesu w obrębie województwa.
URI: http://hdl.handle.net/10593/12911
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WNGiG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zmiany_krajobrazu_kulturowego_Wielkopolski_w_okresie_transformacji.pdf3.22 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.