Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/12912
Title: Zarządzanie środowiskiem i jego pozycja w badanich geograficznych
Other Titles: Environmental management and its position in geographical studies
Authors: Mizgajski, Andrzej
Keywords: zarządzanie środowiskiem
prognozowanie zmian środowiska
ochrona środowiska
geografia fizyczna
Issue Date: 2008
Citation: Przegląd Geograficzny 80,1, s. 101-115.
Abstract: W opracowaniu prezentuje się zarządzanie środowiskiem jako działalność praktyczną i pole badawcze na styku różnych dziedzin nauki. Zakres zarządzania środowiskiem ukazano w nawiązaniu do pojęć pokrewnych oraz przedstawiono stan budowy podstaw teoretycznych kształtującej się dyscypliny naukowej. Stwierdzono, że geografowie mogą w znacznie większym stopniu uczestniczyć w rozwiązywaniu problemów zarządzania środowiskiem jeśli chodzi zarówno o badania, jak i prace ukierunkowane praktycznie. Kluczem do tego jest wzrost aktywności przedstawicieli nauk geograficznych w prognozowaniu zmian w środowisku pod wpływem zdefiniowanych form aktywności człowieka w różnej skali przestrzennej. Projekcja zmian w środowisku jest bowiem najważniejszym elementem prognoz skutków wdrożenia ustaleń dokumentów planistycznych i programowych oraz raportów o oddziaływaniu planowanych przedsięwzięć na środowisko jako opracowań wymaganych prawem.
URI: http://hdl.handle.net/10593/12912
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WNGiG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zarządzanie_środowiskiem_i_jego_pozycja_w_badaniach_geograficznych.pdf329.09 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.