Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/12916
Title: THE USE OF INTEGRATED ENVIRONMENTAL PROGRAMME FOR ECOSYSTEM SERVICES ASSESSMENT
Other Titles: WYKORZYSTANIE PROGRAMU ZINTEGROWANEGO MONITORINGU ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO DO OCENY USŁUG GEOEKOSYSTEMOWYCH
Authors: Kostrzewski, Andrzej
Mizgajski, Andrzej
Stępniewska, Małgorzata
Tylkowski, Jacek
Keywords: Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego
usługi regulacyjne
Issue Date: 2014
Publisher: Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko
Citation: Ekonomia i Środowisko 4(51), 2014, s. 94-101.
Abstract: W artykule przedstawiono koncepcję zastosowania Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego (ZMŚP) do realizacji zadań w zakresie usług geoekosystemów. Program ZMŚP stwarza możliwości oparcia ocen usług regulacyjnych na danych pomiarowych realizowanych w różnych typach krajobrazów Polski, reprezentatywnych dla struktury krajobrazowej kraju. Pomiary realizowane przez Stacje Bazowe ZMŚP pozwalają ocenić na przykład usługi regulacyjne lasów w zakresie remediacji toksyn i innych uciążliwości, regulacji procesów glebotwórczych i jakości gleby, regulacji klimatu przez sekwestrację węgla, a także usługi ekosystemów wodnych związane z regulacją cyklu hydrologicznego, regulacją jakości wody oraz regulacją transportu materii. Realizacja programu badawczo-pomiarowego ZMŚP poszerzona jest o programy specjalistyczne, specyficzne dla poszczególnych Stacji Bazowych. Stwarza to możliwość oceny usług geoekosystemów z uwzględnieniem specy7 ki środowiska przyrodniczego zlewni badawczych oraz specjalizacji zespołów badawczych.
URI: http://hdl.handle.net/10593/12916
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WNGiG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
The_use_of_Integrated_Environmental_Programme.pdf175.02 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.