Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/12922
Title: Możliwości wykorzystania programu Fragstats w badaniach środowiska przyrodniczego
Other Titles: Possibilities for using Fragstats in studies of the natural environment
Authors: Zwierzchowska, Iwona
Stępniewska, Małgorzata
Łowicki, Damian
Keywords: analiza krajobrazu
Fragstats
Wielkopolska
regionalizacja krajobrazowa
tereny zieleni
ospodarka ściekowa
Issue Date: 2010
Citation: Przegląd Geograficzny, 82,1, 2010, s. 85-102.
Abstract: Artykuł przedstawia możliwości zastosowania programu Fragstats w naukach przyrodniczych i ich praktycznych aplikacjach. Poprzez przegląd literatury polskiej i zagranicznej oraz egzemplifikację badaniami autorów z wykorzystaniem tego programu, tekst ma pomóc w jego upowszechnieniu. Autorzy wskazują na źródła pozyskania obrazów do analizy i sposoby ich obróbki, a także ograniczenia w zastosowaniu. Opracowanie składa się z trzech części. W pierwszej przedstawiono ogólne założenia programu Fragstats oraz opisano jego najważniejsze funkcje. Druga część zawiera przegląd literatury polskiej i zagranicznej dotyczącej wykorzystania programu w badaniach różnych aspektów środowiska przyrodniczego. W części trzeciej prezentuje się badania autorskie, pokazujące zastosowanie programu zarówno w metodyce badań krajobrazu, jak i w praktyce.
Sponsorship: Praca finansowana ze środków na naukę w latach 2009–2010 jako projekt badawczy N N305 065337 i w latach 2009–2011 jako projekt badawczy N N305 049136
URI: http://hdl.handle.net/10593/12922
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WNGiG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Możliwości_wykorzystania_programu_Fragstats _w_badaniach_środowiska_przyrodniczego.pdf651.62 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.