Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/12928
Title: Resources of the Polish official statistics for valuation of provisioning ecosystem services
Other Titles: Zasoby polskiej statystyki publicznej do oceny i wyceny zaopatrujących usług ekosystemowych
Authors: Stępniewska, Małgorzata
Keywords: usługi ekosystemowe
ocena
wycena
raportowanie
dane statystyczne
źródła danych
Issue Date: 2014
Publisher: Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko
Citation: Ekonomia i Środowisko 4(51), 2014, s. 102-110.
Abstract: Jedną z głównych przeszkód w ocenie usług ekosystemowych jest brak odpowiednich danych do ilościowego ujęcia popytu i podaży na poszczególne usługi. Przedmiotem artykułu jest ocena potencjału statystyki publicznej do wsparcia ocen i wycen zaopatrujących usług ekosystemowych w Polsce. Analizę dostępności danych źródłowych przeprowadzono w trzech wymiarach: dla klas Wspólnej Międzynarodowej Klasyfikacji Usług Ekosystemowych (CICES), jednostek podziału administracyjnego Polski oraz głównych typów ekosystemów. Oceniono także dostępność czasową danych i związaną z nią możliwość określania wieloletnich trendów zmian w poziomie usług. Dokonany przegląd zasobów statystycznych pozwala oceniać, iż dostarczają one rozległego materiału do ocen i wycen zaopatrujących usług ekosystemowych, niemniej występują trudności przy korzystaniu z istniejących danych. Należą do nich szczególnie: zróżnicowana dostępność danych statystycznych na różnych poziomach przestrzennych, brak informacji o niektórych usługach, a także rozproszenie danych związane z faktem, że usługi ekosystemowe nie stanowią kryterium organizującego w zbieraniu i prezentowaniu danych.
URI: http://hdl.handle.net/10593/12928
ISSN: 0867-8898
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WNGiG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Resources_of_the_Polish_officjal_statistics_for_valuation_of_provisioning_ecosystem_services.pdf142.81 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.