Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/12948
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorKijowska, Jolanta-
dc.contributor.authorKijowski, Andrzej-
dc.date.accessioned2015-05-04T11:11:11Z-
dc.date.available2015-05-04T11:11:11Z-
dc.date.issued2007-
dc.identifier.citationProblemy Ekologii Krajobrazu, t. XVII, 2007, s. 149-158.pl_PL
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10593/12948-
dc.description.abstractWaloryzacja środowiska przyrodniczego i kulturowego obszarów gmin wskazuje najbardziej wartościowe obszary, dla których należy utrzymać priorytet funkcji środowiskowej (ekologicznej, kulturowej) lub dążyć do objęcia ich ustawowymi formami ochrony. Wyniki waloryzacji czy powstające na jej podstawie formy ochrony środowiska przyrodniczego i dziedzictwa kulturowego nie są gwarantem nienaruszalności tych terenów ze względu na znaczną presję działań inwestycyjnych. W publikacji podjęto próbę ukazania wyników waloryzacji gminy Rokietnica oraz kilku przykładów nieuwzględnienia jej ustaleń, prowadzących do poważnych konfliktów środowiskowych. Dla potrzeb opracowywanej w 2001 roku Strategii społeczno-gospodarczego rozwoju gminy Rokietnica wykonano waloryzację środowiska przyrodniczego i kulturowego, dającą podział przestrzeni gminy na obszary zróżnicowane pod względem poziomu wartości środowiska przyrodniczego jak i kulturowego. Informacja te, o znaczeniu strategicznym, miały dać solidne podstawy prowadzenia polityki zrównoważonego rozwoju na terenie gminy Rokietnica. Waloryzacja przyrodniczo-kulturowa gminy Rokietnica przeprowadzona została w oparciu o następujące elementy środowiska przyrodniczego: abiotycznego – rzeźbę terenu (krawędzie dolin, spadki terenu, zagłębienia bezodpływowe), wody powierzchniowe i głębokość zalegania pierwszego poziomu wód podziemnych, jakość gleb, biotycznego – rodzaj użytkowania terenu (użytki zielone, lasy, grunty orne), roślinność, zwierzęta, i dziedzictwa kulturowego – stanowiska archeologiczne, zabytki architektury i parki podworskie.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesspl_PL
dc.subjectwaloryzacjapl_PL
dc.subjectdecyzje środowiskowepl_PL
dc.subjectobszar chronionego krajobrazupl_PL
dc.titleNajwyższe walory środowiska przyrodniczego i kulturowego gminy Rokietnica a proces planowania i zagospodarowania przestrzennegopl_PL
dc.title.alternativeThe highest values of natural and cultural environment of Rokietnica commune and a process of spatial planning and developmentpl_PL
dc.typeRozdział z książkipl_PL
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WNGiG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Najwyższe_walory_środowiska_przyrodniczego.pdf1.03 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.