Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/12953
Title: IDENTYFIKACJA OBIEKTÓW ARCHEOLOGICZNYCH PRZY WYKORZYSTANIU GEORADARU (GPR) – ŚREDNIOWIECZNE MIASTO SZAMOTUŁY
Other Titles: THE APPLICATION OF GROUND PENETRATING RADAR IN THE IDENTIFICATION OF ARCHAEOLOGICAL STRUCTURES – A MEDIEVAL TOWN OF SZAMOTUŁY
Authors: Kijowski, Andrzej
Słowik, Marcin
Rączkowski, Włodzimierz
Keywords: georadar
archeologia nieinwazyjna
Szamotuły
rekonesans lotniczy
Issue Date: 2009
Citation: Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, vol. 19, 2009, s. 181-191.
Abstract: W 2006 roku odkryto miejsce lokacji średniowiecznego miasta (Szamotuły). Ślady tego miasta zidentyfikowano dzięki rekonesansowi lotniczemu. To unikatowe znalezisko zostało objęte ochroną konserwatorską i dzięki temu możliwe tam jest prowadzenie tylko badań nieinwazyjnych. Te nieinwazyjne badania polegają na cyklicznym rekonesansie lotniczym oraz pozyskiwaniu nowych danych przy pomocy metod teledetekcyjnych, takich jak: metoda geomagnetyczna czy elektrooporowa. Każda z metod dostarcza informacji o innych aspektach zachowanych obiektów archeologicznych. W niniejszym tekście zaprezentowane zostały wyniki pilotażowego rozpoznania stanowiska przy pomocy metody georadarowej. Wyniki zostały skonfrontowane z interpretacją zrektyfikowanych zdjęć lotniczych. Pozytywny wynik testu pozwala planować takie rozpoznanie metodą georadarową, które da tomograficzny obraz średniowiecznego miasta.
URI: http://hdl.handle.net/10593/12953
ISBN: 978-83-61576-09-9
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WNGiG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Identyfikacja_obiektów_archeologicznych.pdf1.14 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.