Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/13151
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorJurga, Stefan. Promotor-
dc.contributor.advisorSchneider, Raphaël. Promotor-
dc.contributor.authorMichalska, Martyna-
dc.date.accessioned2015-06-08T11:42:08Z-
dc.date.available2015-06-08T11:42:08Z-
dc.date.issued2015-06-08-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10593/13151-
dc.descriptionWydział Fizykipl_PL
dc.description.abstractKropki kwantowe (ang. quantum dots, QDs) to półprzewodnikowe nanokryształy o wielkości od 2 do 10 nm, posiadające unikalne właściwości optyczne i elektryczne wynikające z kwantyzacji ruchu nośników ładunku w trzech kierunkach. Celem pracy była synteza wolnych od metali ciężkich kropek kwantowych jako potencjalnych sond fluorescencyjnych do bioobrazowania, ich charakterystyka fizykochemiczna, funkcjonalizacja ligandem specyficznym dla receptora (HER2) nowotworu piersi i ostatecznie weryfikacja właściwości aplikacyjnych otrzymanych sond w obrazowaniu in vitro komórek nowotworowych. Jako fotoaktywny rdzeń wybrano trójskładnikowy półprzewodnik CuInS2. Następnie otoczono go powłoką w postaci ZnS, aby poprawić właściwości optyczne rdzenia. W celu zdyspergowania kropek w wodzie, CuInS2/ZnS QDs posiadające hydrofobowe ligandy zmodyfikowano powierzchniowo poprzez otoczenie ich amfifilowym polimerem. Otrzymane nanokryształy sfunkcjonalizowano peptydem swoistym dla HER2 i ostatecznie wykazano ich skuteczność w obrazowaniu in vitro HER2-pozytywnego raka piersi.pl_PL
dc.description.abstractQuantum dots (QDs) are size-quantized semiconductor nanocrystals that possess unique optical properties attributed to the quantum confinement effect. The aim of this study was to develop new heavy metal-free QD-based nanoprobes for potential applications in bioimaging. CuInS2 ternary nanocrystals as a core material are proposed. The QDs synthesis, phase transfer, characterization and band gap engineering were the general objectives. Moreover, QDs functionalization with a targeting ligand toward cancer cells was the aim of this work, in order to verify whether they could be useful as a fluorescent tool in cancer cells imaging. First, CuInS2 core QDs were synthesized via a non-injection approach, followed by a ZnS shell introduction. Subsequently, CuInS2/ZnS QDs were successfully transferred into water using an amphiphilic polymer. A HER2 receptor-binding peptide as a targeting ligand was anchored to the nanocrystals surface via diamine spacer. Finally, an imaging experiment was performed revealing that peptide-linked QDs can be a potential tool for HER2-pisitive cancer cells imaging.pl_PL
dc.language.isoenpl_PL
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/restrictedAccesspl_PL
dc.subjectCuInS2 kropki kwantowepl_PL
dc.subjectCuInS2 quantum dotspl_PL
dc.subjectmodyfikacje powierzchnipl_PL
dc.subjectsurface modificationpl_PL
dc.subjectdiagnostyka nowotworówpl_PL
dc.subjectcancer diagnosispl_PL
dc.subjectHER2 receptorpl_PL
dc.subjectHER2 targetingpl_PL
dc.subjectobrazowanie molekularnepl_PL
dc.subjectmolecular imagingpl_PL
dc.titleNowe CuInS2 kropki kwantowe jako znaczniki fluorescencyjne w bioobrazowaniu: synteza i charakterystykapl_PL
dc.title.alternativeNovel CuInS2 quantum dots as fluorescent probes for bioimaging: synthesis and characterizationpl_PL
dc.typeDysertacjapl_PL
Appears in Collections:Doktoraty (WF)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PhD thesis Martyna MICHALSKA.pdf
  Restricted Access
5.14 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.