Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/14393
Title: Ideologiczny heraklityzm a ewolucjonizm
Authors: Kaczmarek, Kamil
Editors: Zaręba, S.H.
Keywords: ewolucjonizm
darwinizm
socjologia religii
Issue Date: 2010
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Citation: S.H. Zaręba (red.), Socjologia życia religijnego: tradycje badawcze wobec zmiany kulturowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa, 2010, ss.64-80.
URI: http://hdl.handle.net/10593/14393
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ideologiczny heraklityzm a ewolucjonizm.pdf7.59 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons