Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/14519
Title: Bajka chińska a bajka europejska. Analiza porównawcza wybranych motywów
Other Titles: Chinese tale and European tale. The comparative analysis of selected themes
Authors: Paterska-Kubacka, Agnieszka
Advisor: Łabędzka, Izabella. Promotor
Keywords: Chiny
China
bajka chińska
Chinese tale
literatura chińska
Chinese literature
Issue Date: 2016
Abstract: Celem rozprawy jest analiza porównawcza wybranych motywów: czasu, miejsca akcji, wędrówki/drogi/przestrzeni, magicznego pomocnika i magicznego przedmiotu, metamorfozy i snu w bajkach i podobnych utworach (podaniach, mitach, legendach, etc), zaliczanych do klasycznej prozy chińskiej, w odniesieniu do literatury europejskiej. W pierwszym rozdziale zawarte zostały informacje o historii i pochodzeniu bajek, rodzajach bajek oraz terminologii. Druga część traktuje o czasie: jak Chińczycy go postrzegali; jakie są jego rodzaje w bajce i jakie funkcje może w niej spełniać. Tematem trzeciego rozdziału jest miejsce akcji: czy dla bajek europejskich i chińskich istnieją wspólne miejsca akcji, czy i jak różnią się od siebie. Podejmuję próbę stworzenia katalogu najczęściej spotykanych w tekstach miejsc magicznych. Czwarty rozdział obejmuje takie zagadnienia jak: wędrówka, droga, przestrzeń. Zawiera rozważania o tym, w jaki sposób droga i wędrowanie organizują akcję bajki oraz o tym, w jaki sposób i dokąd bohater podróżuje. Najdłuższy rozdział traktuje o magicznych pomocnikach i magicznych przedmiotach. Rozdział składa się z dwóch części, w obrębie których następuje podział na podgrupy pomocników i przedmiotów. Szósta część dotyczy metamorfozy. Poszukuję w nim odpowiedzi na pytanie, dlaczego ów motyw znalazł się w bajce. Czy jest możliwe ustalenie reguł, które żądzą przemianami bohaterów i czemu te metamorfozy służą? Ostatni z rozdziałów zajmuje się snem. Próbuję w nim ustalić, dlaczego i w jaki sposób bohaterowie zapadają w sen? Jak długo trwa sen i od czego to zależy? Co wspólnego ze snem ma śmierć?
The aim of my thesis is the comparative analysis of some certain themes in Chinese and European fables: time, places, wandering, magic helpers and objects, metamorphosis and dream/sleep. First chapter treats of the history and origins of fairy tales. It also describes the types of tales and terminology. Second part refers to time: how Chinese perceived it, what kinds of time appear in fables and what functions they perform. The main subject of third chapter are magic places. It is almost impossible to find similar places in Chinese and European tales. The most important thing about places is the function they serve. The hero must stop in some certain places, to meet the helper, to find the magic object and/or to fulfill his task. Fourth chapter concerns wandering, way, space. As the hero must stop on the way, first he/she has to start moving. Where is he/she going to and how? Magic helpers and objects. There are numbers of persons and objects, that hero can meet or find. It is not possible to analyze all of them. But they can be divided into some smaller groups, according to the functions they perform. Since in fables everybody and everything can change into any thing, it is aimless to look for any regularities. However, after analyzing tens of fables it became obvious that the result of metamorphosis (the shape) is not important. The more important thing is the purpose which the character achieves. As for the dream or sleep, this theme is more often used by Chinese storytellers. Chinese dreams seem to be more colourful and eventful. But the European fables show better the particular moment of falling asleep.
Description: Wydział Neofilologii: Katedra Orientalistyki
URI: http://hdl.handle.net/10593/14519
Appears in Collections:Doktoraty (WN)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
dr_calosc.pdf
  Restricted Access
2 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.