Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/14553
Title: Eugenia Potulicka, Neoliberalne reformy edukacji w Stanach Zjednoczonych. Od Ronalda Reagana do Baracka Obamy, Oficyna Wydawnicza „IMPULS”, Kraków 2014, ss. 442
Authors: Śliwerski, Bogusław
Issue Date: 2014
Publisher: Wydział Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Citation: Kultura-Społeczeństwo-Edukacja 2014, Nr 2 s. 249-251
URI: http://hdl.handle.net/10593/14553
DOI: 10.14746/kse.2014.2.14
ISBN: 978-83-232-2869-1
ISSN: 2300-0422
Appears in Collections:Kultura-Społeczeństwo-Edukacja 2014, Nr 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KSE_2_6_2014_polemiki_recenzje_Sliwerski.pdf516.56 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.