Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/14740
Title: Projekt badawczy w projekcie edukacyjnym
Authors: Rybska, Eliza
Keywords: metoda projektu
dydaktyka akademicka
Issue Date: 2014
Publisher: Instytut Badań Edukacyjnych
Citation: Edukacja Biologiczna i Środowiskowa 3 (2014): 35-41.
Abstract: W zależności od ujęcia projekt jest metodą lub strategią nauczania (Nowacki i wsp, 1999). W niektórych źródłach zaliczany do grupy metod nauczania przez dociekanie (ang. inquiry based learning) (Bransford i in., 2000). Metody nauczania oparte na dociekaniu zyskują coraz bardziej na popularności, także w dydaktyce akademickiej. W niniejszej pracy przedstawiono analizę jakościową 25 projektów zajęć dydaktycznych opracowanych przez doktorantów Wydziału Biologii UAM, w których projekt badawczy był składnikiem projektu edukacyjnego, a całość była propozycją zajęć dla studentów tegoż wydziału.
URI: http://hdl.handle.net/10593/14740
ISSN: ISSN 1643-8779
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WB)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ebis-2014-3-aut projekt badawczy w projekcie ed.pdf7.12 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.