Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/14882
Title: Historiografia dziejów najnowszych po 1989 roku wobec innych nauk społecznych (na przykładzie psychologii). Refleksja metodologiczna i postulaty badawcze
Authors: Brzechczyn, Krzysztof
Keywords: metodologia historii
teoria historiografii
idealizacyjna teoria nauki
psychologia historyczna
psychohistoria
interdyscyplinarność
Issue Date: 2016
Publisher: Instytut Pamięci Narodowej
Citation: Krzysztof Brzechczyn, Historiografia dziejów najnowszych po 1989 roku wobec innych nauk społecznych (na przykładzie psychologii). Refleksja metodologiczna i postulaty badawcze [w:] Marcin Kruszyński, Sławomir Łukaszewicz, Mariusz Mazur, Sławomir Poleszak, Piotr Witek (red.), Klio na wolności. Historiografia dziejów najnowszych po 1989 roku, Lublin: IPN, ss. 171-184.
Abstract: Celem artykułu jest krytyczna rekonstrukcja stanu refleksji metodologicznej w kwestii interdyscyplinarnej współpracy między naukami historycznymi i psychoiogicznymi.
URI: http://hdl.handle.net/10593/14882
ISBN: 978-83-7629-979-2
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Brzechczyn_KLIO_2016.pdf592.91 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.