Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/1497
Title: Europa skończona?
Other Titles: The end of Europe?
Authors: Napieralski, Jędrzej
Keywords: Europa
Unia Europejska
Deficyt gospodarczy Europy
Deficyt polityczny Europy
Deficyt bezpieczeństwa w Europie
Deficyt ideologii w Europie
Issue Date: 2010
Publisher: Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM
Citation: Refleksje. Pismo naukowe studentów i doktorantów WNPiD UAM, nr 1, wiosna-lato 2010, s. 15-30.
Abstract: Globalne podeście do kwestii Europy – przyszłości kontynentu, szans wykorzystania potencjału rozwojowego, problemów związanych z integracją w ramach struktur polityczno-gospodarczych – wymaga przede wszystkim właściwego zarysowania obszarów strategicznych. Zatem główną ideą, tworząca ramy odniesienia dla tej pracy, było wyróżnienie czterech deficytów Europy (rozpatrywanej przez pryzmat Unii Europejskiej). Wyróżniono: deficyt gospodarczy; polityczny/przywództwa; bezpieczeństwa/militarny i deficyt ideologii. Krytyczna analiza tych czterech obszarów miała doprowadzić do odpowiedzi na pytanie postawione w tytule: czy Europa jest skończona? Paradoksem jest dwuznaczność pojęcia skończona, które z jednej strony można rozumieć jako pozbawiona przyszłości, ale równie dobrze jako kompletna, zupełna.
URI: http://hdl.handle.net/10593/1497
ISSN: 2081-8270
Appears in Collections:Refleksje, nr 1, wiosna-lato 2010

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
J. Napieralski I.pdf257.36 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.