Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/1501
Title: Przyszłość Europy wobec zagrożeń ekologicznych
Other Titles: Europe's future in view of ecological threats
Authors: Gmerek, Liliana
Keywords: zagrożenia ekologiczne
Europa
Trzecia Droga Industrialna
Jeremy Rifkin
Issue Date: 2010
Publisher: Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM
Citation: Refleksje. Pismo naukowe studentów i doktorantów WNPiD UAM, nr 1, wiosna-lato 2010, s. 71-87
Abstract: Artykuł dotyka zagadnienia możliwych zagrożeń o charakterze ekologicznym, którym Europa w najbliższej przyszłości będzie musiała stawić czoła. Następnie nakreślone zostają możliwe obszary zniszczeń. Analiza prezentuje również kilka koncepcji zminimalizowania lub zneutralizowania powyższych zagrożeń, ale przede wszystkim koncentruje się na koncepcji Trzeciej Drogi Industrialnej Jeremy’ego Rifkina. Podstawą tej idei są społeczne aspekty ekologicznych zmian w najbliższej przyszłości. Artykuł określa ponadto żądania i wyzwania, które będę rezultatami tych zmian.
URI: http://hdl.handle.net/10593/1501
ISSN: 2081-8270
Appears in Collections:Refleksje, nr 1, wiosna-lato 2010

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
L. Gmerek I.pdf258.29 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.