Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/1517
Title: Polonia w Stambule: imigranci w globalnym mieście, tożsamość i obywatelstwo w dobie transnarodowych przestrzeni społecznych
Other Titles: Polish community in Istanbul: imigrants in a global city; identity and citizenship in the era of transnational social spaces
Authors: Kłopocki, Michał
Keywords: Stambuł
Adampol
Integracja Polonii z Turkami
Polonia w Turcji
Issue Date: 2010
Publisher: Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM
Citation: Refleksje. Pismo naukowe studentów i doktorantów WNPiD UAM, nr 1, wiosna-lato 2010, s. 235-248
Abstract: W artykule Autor analizuje społeczność polskich imigrantów w Stambule, zarówno potomków Polaków szukających tam azylu w XIX wieku, osiadłych ostatecznie w Adampolu, jak i współczesnych imigrantów zamieszkałych w centrum Stambułu. Skrótowo opisując dawną emigrację, Autor skupia się na drugiej z grup, porównując ostatecznie obie społeczności. Zabieg ten pozwala na ponowne rozważenie poszczególnych procesów migracyjnych w Europie. Następnie, analizie poddane zostały procesy integracji Polonii z Turkami oraz działalność instytucji, mających temu procesowi sprzyjać. Końcowo, Autor ukazuje znaczący i pozytywny wpływ poszczególnych przestrzeni artystycznych, w których tworzą polscy artyści, na postrzeganie Polaków w Turcji.
URI: http://hdl.handle.net/10593/1517
ISSN: 2081-8270
Appears in Collections:Refleksje, nr 1, wiosna-lato 2010

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
M. Klopocki I.pdf231.73 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.