Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/15240
Title: Przegląd piśmiennictwa RPEiS 2, 1922, z. 4
Issue Date: 1922
Publisher: Wydział Prawa i Administracji UAM
Citation: Ruch Prawniczy i Ekonomiczny 2, 1922, z. 4, s. 732-770
Sponsorship: Digitalizacja i deponowanie archiwalnych zeszytów RPEiS sfinansowane przez MNiSW w ramach realizacji umowy nr 541/P-DUN/2016
URI: http://hdl.handle.net/10593/15240
ISSN: 0035-9629
Appears in Collections:Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 1922, nr 4 [Ruch Prawniczy i Ekonomiczny]

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
041 Przegląd piśmiennictwa RPEiS 2(4), 1922.pdf443.65 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.