Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/15262
Title: Zagadnienia ordynacji wyborczej do Sejmu
Authors: Peretiatkowicz, Antoni
Issue Date: 1922
Publisher: Wydział Prawa i Administracji UAM
Citation: Ruch Prawniczy i Ekonomiczny 2, 1922, z. 1, s. 9-16
Sponsorship: Digitalizacja i deponowanie archiwalnych zeszytów RPEiS sfinansowane przez MNiSW w ramach realizacji umowy nr 541/P-DUN/2016
URI: http://hdl.handle.net/10593/15262
ISSN: 0035-9629
Appears in Collections:Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 1922, nr 1 [Ruch Prawniczy i Ekonomiczny]

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
003 Antoni Peretiatkowicz RPEiS 2(1), 1922.pdf282.45 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.