Przegląd piśmiennictwa RPEiS 1, 1921, z. 1

Loading...
Thumbnail Image
Date
1921
Authors
Advisor
Editor
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Wydział Prawa i Administracji UAM
Title alternative
Abstract
Description
Sponsor
Digitalizacja i deponowanie archiwalnych zeszytów RPEiS sfinansowane przez MNiSW w ramach realizacji umowy nr 541/P-DUN/2016
Keywords
Citation
Ruch Prawniczy i Ekonomiczny 1, 1921, z. 1, s. 62-122.
DOI
Alternative location
Creative Commons License