Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/15277
Title: Przyszłość gospodarcza Wielkopolski
Authors: Brzeski, Tadeusz
Issue Date: 1921
Publisher: Wydział Prawa i Administracji UAM
Citation: Ruch Prawniczy i Ekonomiczny 1, 1921, z. 2, s. 270-282
Sponsorship: Digitalizacja i deponowanie archiwalnych zeszytów RPEiS sfinansowane przez MNiSW w ramach realizacji umowy nr 541/P-DUN/2016
URI: http://hdl.handle.net/10593/15277
ISSN: 0035-9629
Appears in Collections:Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 1921, nr 2 [Ruch Prawniczy i Ekonomiczny]

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
012 Tadeusz Brzeski RPEiS 1(2), 1921.pdf289.59 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.