Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/15279
Title: Przegląd czasopism RPEiS 1, 1921, z. 3
Issue Date: 1921
Publisher: Wydział Prawa i Administracji UAM
Citation: Ruch Prawniczy i Ekonomiczny 1, 1921, z. 3, s. 649-657.
Sponsorship: Digitalizacja i deponowanie archiwalnych zeszytów RPEiS sfinansowane przez MNiSW w ramach realizacji umowy nr 541/P-DUN/2016
URI: http://hdl.handle.net/10593/15279
ISSN: 0035-9629
Appears in Collections:Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 1921, nr 3 [Ruch Prawniczy i Ekonomiczny]

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
026 Przegląd czasopism RPEiS 1(3), 1921.pdf282.97 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.