Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/15286
Title: Obecny stan prawodawstwa handlowego w b. Królestwie Kongresowem
Authors: Namitkiewicz, Jan
Issue Date: 1921
Publisher: Wydział Prawa i Administracji UAM
Citation: Ruch Prawniczy i Ekonomiczny 1, 1921, z. 3, s. 425-438.
Sponsorship: Digitalizacja i deponowanie archiwalnych zeszytów RPEiS sfinansowane przez MNiSW w ramach realizacji umowy nr 541/P-DUN/2016
URI: http://hdl.handle.net/10593/15286
ISSN: 0035-9629
Appears in Collections:Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 1921, nr 3 [Ruch Prawniczy i Ekonomiczny]

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
019 Jan Namitkiewicz RPEiS 1(3), 1921.pdf295.01 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.