Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/15406
Title: Rzemiosło na ziemiach zachodnich
Other Titles: Trades on Western Territiries
Authors: Gorywoda, Anzelm
Publisher: Wydział Prawa i Administracji UAM
Citation: Ruch Prawniczy i Ekonomiczny 21, 1959, z. 3, s. 181-203.
Sponsorship: Digitalizacja i deponowanie archiwalnych zeszytów RPEiS sfinansowane przez MNiSW w ramach realizacji umowy nr 541/P-DUN/2016
URI: http://hdl.handle.net/10593/15406
ISSN: 0035-9629
Appears in Collections:Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 1959, nr 3 [Ruch Prawniczy i Ekonomiczny]

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
011 ANZELM GORYWODA.pdf317.48 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.