Zagadnienia polskiej polityki emisyjnej

Loading...
Thumbnail Image
Date
1923
Advisor
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Wydział Prawa i Administracji UAM
Title alternative
Abstract
Description
Sponsor
Digitalizacja i deponowanie archiwalnych zeszytów RPEiS sfinansowane przez MNiSW w ramach realizacji umowy nr 541/P-DUN/2016
Keywords
Citation
Ruch Prawniczy i Ekonomiczny 3, 1923, z. 1, s. 29-51.
DOI
Creative Commons License