Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/15556
Title: Zagadnienia polskiej polityki emisyjnej
Authors: Taylor, Edward
Issue Date: 1923
Publisher: Wydział Prawa i Administracji UAM
Citation: Ruch Prawniczy i Ekonomiczny 3, 1923, z. 1, s. 29-51.
Sponsorship: Digitalizacja i deponowanie archiwalnych zeszytów RPEiS sfinansowane przez MNiSW w ramach realizacji umowy nr 541/P-DUN/2016
URI: http://hdl.handle.net/10593/15556
ISSN: 0035-9629
Appears in Collections:Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 1923, nr 1 [Ruch Prawniczy i Ekonomiczny]

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
003 Dr. Edward Taylor RPEiS 3(1), 1923.pdf396.54 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.