Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/15680
Title: Istota i rozwój naukowej organizacji pracy
Authors: Zaleski, Stefan L.
Issue Date: 1928
Publisher: Wydział Prawa i Administracji UAM
Citation: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 8, 1928, z. 2, s. 201*-235*
Sponsorship: Digitalizacja i deponowanie archiwalnych zeszytów RPEiS sfinansowane przez MNiSW w ramach realizacji umowy nr 541/P-DUN/2016
URI: http://hdl.handle.net/10593/15680
ISSN: 0035-9629
Appears in Collections:Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 1928, nr 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2-017 Dr. Stefan L. Zaleski RPEiS 8(2), 1928.pdf364.61 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.