Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/15749
Title: Sprawozdania i informacje RPEiS 59(3), 1997
Other Titles: Reports and informations RPEiS 59(3), 1997
Issue Date: 1997
Publisher: Wydział Prawa i Administracji UAM
Citation: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 59, 1997, z. 3, s. 201-207.
Sponsorship: Digitalizacja i deponowanie archiwalnych zeszytów RPEiS sfinansowane przez MNiSW w ramach realizacji umowy nr 541/P-DUN/2016
URI: http://hdl.handle.net/10593/15749
ISSN: 0035-9629
Appears in Collections:Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 1997, nr 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
015 SPRAWOZDANIA I INFORMACJE.pdf165.66 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.