Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/16418
Title: Sprawozdania i informacje RPEiS 50(2), 1988
Other Titles: Reports and informations RPEiS 50(2), 1988
Keywords: Sprawozdania i informacje
Reports and informations
Issue Date: 1988
Publisher: Wydział Prawa i Administracji UAM
Citation: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 50, 1988, z. 2, s. 329-344
Sponsorship: Digitalizacja i deponowanie archiwalnych zeszytów RPEiS sfinansowane przez MNiSW w ramach realizacji umowy nr 541/P-DUN/2016
URI: http://hdl.handle.net/10593/16418
ISSN: 0035-9629
Appears in Collections:Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 1988, nr 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
020 SPRAWOZDANIA I INFORMACJE.pdf400.5 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.