Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/16475
Title: Treść rocznika trzynastego. Pierwsze półrocze (1933) RPEiS 13(1-2), 1933
Keywords: spis treści
Issue Date: 1933
Publisher: Wydział Prawa i Administracji UAM
Citation: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 13, 1933, z. 1, s. III-XI
Sponsorship: Digitalizacja i deponowanie archiwalnych zeszytów RPEiS sfinansowane przez MNiSW w ramach realizacji umowy nr 541/P-DUN/2016
URI: http://hdl.handle.net/10593/16475
ISSN: 0035-9629
Appears in Collections:Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 1933, nr 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1-001 Treść rocznika trzynastego.Pierwsze półrocze (1933) RPEiS 13(1-2), 1933.pdf310.91 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.