Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/16577
Title: Mierzenie elastyczności popytu
Authors: Heydel, Adam
Issue Date: 1934
Publisher: Wydział Prawa i Administracji UAM
Citation: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 14, 1934, z. 1, s. 39*-54*
Sponsorship: Digitalizacja i deponowanie archiwalnych zeszytów RPEiS sfinansowane przez MNiSW w ramach realizacji umowy nr 541/P-DUN/2016
URI: http://hdl.handle.net/10593/16577
ISSN: 0035-9629
Appears in Collections:Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 1934, nr 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1-007 DR. ADAM HEYDEL RPEiS 14(1), 1934.pdf398.8 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.