Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/16603
Title: Treść rocznika czternastego. Drugie półrocze 1934 RPEiS 14(3-4), 1934
Keywords: Spis treści
Issue Date: 1934
Publisher: Wydział Prawa i Administracji UAM
Citation: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 14, 1934, z. 3-4, s. III-XI
Sponsorship: Digitalizacja i deponowanie archiwalnych zeszytów RPEiS sfinansowane przez MNiSW w ramach realizacji umowy nr 541/P-DUN/2016
URI: http://hdl.handle.net/10593/16603
ISSN: 0035-9629
Appears in Collections:Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 1934, nr 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3-001 Treść rocznika czternastego. Drugie półrocze 1934 RPEiS 14(3-4), 1934.pdf269.15 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.