Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/17027
Title: Sprawozdania i informacje RPEiS 45(2), 1983
Other Titles: Reports and informations RPEiS 45(2), 1983
Keywords: sprawozdania i informacje
reports and informations
Issue Date: 1983
Publisher: Wydział Prawa i Administracji UAM
Citation: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 45, 1983, z. 2, s. 311-320
Sponsorship: Digitalizacja i deponowanie archiwalnych zeszytów RPEiS sfinansowane przez MNiSW w ramach realizacji umowy nr 541/P-DUN/2016
URI: http://hdl.handle.net/10593/17027
ISSN: 0035-9629
Appears in Collections:Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 1983, nr 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
020 SPRAWOZDANIA I INFORMACJE.pdf256.43 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.