Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/171
Title: Bibliotekarz w akademickim knowledge space
Authors: Marcinkowski, Piotr
Keywords: biblioteki
libraries
przestrzeń wiedzy
knowledge space
Issue Date: 2008
Publisher: Politechnika Łódzka
Citation: Biblioteki w procesie dydaktycznym i badaniach naukowych: III Konferencja Biblioteki Politechniki Łódzkiej, Łódź, 25-27 czerwca 2008 r.: materiały konferencyjne.
Abstract: W ostatnich latach uległa zmianie rola biblioteki akademickiej. Z miejsca gdzie przychodzi się wypożyczyć książkę na zewnątrz lub przeczytać artykuł w czytelni biblioteka przekształca się w strefę wiedzy (knowledge space) gdzie użytkownicy już nie tylko czytają, ale bardziej "są". Knowledge space to nie tylko nowy gmach, ale także nowy "duch instytucji". W opinii wielu użytkowników najsłabszym ogniwem tak powstałej przestrzeni informacyjnej są bibliotekarze, którzy często nadal chcą być reglamentatorami wiedzy. Jaka jest rola bibliotekarza w nowej rzeczywistości? Czy jego miejsce na współczesnej uczelni wyższej jest nadal w czytelni czy też w sali wykładowej i na zebraniach instytutowych? Referat przedstawi próbę odpowiedzi na te pytania.
URI: http://hdl.handle.net/10593/171
ISBN: 9788392030256
Appears in Collections:Materiały konferencyjne (Bib)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bibliotekarz w akademickim knowledge space.pdf128.9 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.