Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/173
Title: Apel międzynarodowego stowarzyszenia „Memoriał”. O „narodowych wizjach przeszłości” (wiek xx i „wojna pamięci”)
Other Titles: The Appeal of “The Memorial” an International Society. “On the national views of the history” (The 20th century and the “memory war”)
Authors: Mitzner [tł.], Piotr
Keywords: Rosja
Russia
Polska
Poland
Polityka historyczna
Historical policy
Pamięć
Memory
Dialog
Dialogue
Issue Date: 2008
Publisher: Wydawnictwo-Drukarnia Bonami/Pracownia Komparatystyki Literackiej IFP UAM
Citation: PORÓWNANIA. Czasopismo poświęcone zagadnieniom komparatystyki literackiej oraz studiom interdyscyplinarnym. nr 5, 2008, s. 200-111.
Abstract: W dokumencie członkowie stowarzyszenia „Memoriał” poddają analizie sytuacje wewnętrzną i międzynarodowa Rosji, a zwłaszcza jej stosunki z sąsiadami, w tym z Polską. Pamięć historyczna zdecydowanie różni społeczeństwo rosyjskie i polskie. Dzisiaj nikt nie widzi możliwości dialogu między oboma społeczeństwami. Mimo tego „Memoriał” proponuje drogę dialogu.
In documet members o the International Association "Memorial" gave the analysis of internal and external situation of Russia, and especially its relations with the neighbors, in this with Poland. Historical memory decidedly differs the Russian and Polish societies. Today nobody can't see the possibility of dialogue between the both societies. In spite of then "Memorial" proposes the way of dialogue.
URI: http://hdl.handle.net/10593/173
ISSN: 1733-165X
Appears in Collections:Porównania, 2008, nr 5

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Memoriał.pdf74.57 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.