Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10593/18789
Title: Zmiany w strukturze społeczno-zawodowej ludności w Polsce Ludowej
Other Titles: Alterations in Social and Professional Structure of the Population of Polish People's Republic
Authors: Borowski, Stanisław
Issue Date: 1964
Publisher: Wydział Prawa i Administracji UAM
Citation: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 26, 1964, z. 4, s. 143-173
Sponsorship: Digitalizacja i deponowanie archiwalnych zeszytów RPEiS sfinansowane przez MNiSW w ramach realizacji umowy nr 541/P-DUN/2016
URI: http://hdl.handle.net/10593/18789
ISSN: 0035-9629
Appears in Collections:Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 1964, nr 4

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
010 STANISŁAW BOROWSKI.pdf13.24 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.