Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10593/18797
Title: Rozwój państwa socjalistycznego w Polsce
Other Titles: The Development of the Socialist State in Poland
Authors: Łopatka, Adam
Issue Date: 1964
Publisher: Wydział Prawa i Administracji UAM
Citation: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 26, 1964, z. 4, s. 1-16
Sponsorship: Digitalizacja i deponowanie archiwalnych zeszytów RPEiS sfinansowane przez MNiSW w ramach realizacji umowy nr 541/P-DUN/2016
URI: http://hdl.handle.net/10593/18797
ISSN: 0035-9629
Appears in Collections:Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 1964, nr 4

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
002 ADAM ŁOPATKA.pdf315.58 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.