Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/19776
Title: Przegląd orzecznictwa RPEiS 23, 1961, z. 3
Other Titles: Survey of judicial decisions RPEiS 23, 1961, z. 3
Keywords: orzecznictw0
judicial decisions
Issue Date: 1961
Publisher: Wydział Prawa i Administracji UAM
Citation: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 23, 1961, z. 3, s. 371-381
Sponsorship: Digitalizacja i deponowanie archiwalnych zeszytów RPEiS sfinansowane przez MNiSW w ramach realizacji umowy nr 541/P-DUN/2016
URI: http://hdl.handle.net/10593/19776
ISSN: 0035-9629
Appears in Collections:Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 1961, nr 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
019 PRZEGLĄD ORZECZNICTWA RPEiS 23(3), 1961.pdf286.28 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.