Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/19889
Title: La cinquantaine de la Constitution Française
Other Titles: Pięćdziesięciolecie Konstytucji Francuskiej
Authors: Poincaré, Raymond
Issue Date: 1925
Publisher: Wydział Prawa i Administracji UAM
Citation: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 5, 1925, z. 2, s. 401-405
Sponsorship: Digitalizacja i deponowanie archiwalnych zeszytów RPEiS sfinansowane przez MNiSW w ramach realizacji umowy nr 541/P-DUN/2016
URI: http://hdl.handle.net/10593/19889
ISSN: 0035-9629
Appears in Collections:Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 1925, nr 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
016 Raymond Poincaré RPEiS 5(2), 1925.pdf260.56 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.