Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/20114
Title: Przegląd piśmiennictwa RPEiS 24, 1962, z. 3
Other Titles: Survey of literature RPEiS 24, 1962, z. 3
Keywords: Przegląd piśmiennictwa
Survey of literature
Issue Date: 1962
Publisher: Wydział Prawa i Administracji UAM
Sponsorship: Digitalizacja i deponowanie archiwalnych zeszytów RPEiS sfinansowane przez MNiSW w ramach realizacji umowy nr 541/P-DUN/2016
URI: http://hdl.handle.net/10593/20114
ISSN: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 24, 1962, z. 3, s. 317-382
0035-9629
Appears in Collections:Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 1962, nr 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
019 PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA RPEiS 24(3), 1962.pdf775.35 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.