Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/20117
Title: Struktura światowego eksportu drzewnego w latach 1946—1959
Other Titles: Structure of the World Timber Export in 1946—1959
Authors: Puchalski, Tadeusz
Issue Date: 1962
Publisher: Wydział Prawa i Administracji UAM
Sponsorship: Digitalizacja i deponowanie archiwalnych zeszytów RPEiS sfinansowane przez MNiSW w ramach realizacji umowy nr 541/P-DUN/2016
URI: http://hdl.handle.net/10593/20117
ISSN: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 24, 1962, z. 3, s. 235-254
0035-9629
Appears in Collections:Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 1962, nr 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
016 TADEUSZ PUCHALSKI RPEiS 24(3), 1962.pdf5.98 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.