Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/20125
Title: Historia gospodarcza a ekonomia polityczna
Other Titles: Controversion between the "Theory of Social Economy" and the Historians of Social Economy
Authors: Żurawicki, Seweryn
Issue Date: 1962
Publisher: Wydział Prawa i Administracji UAM
Citation: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 24, 1962, z. 3, s. 141-143
Sponsorship: Digitalizacja i deponowanie archiwalnych zeszytów RPEiS sfinansowane przez MNiSW w ramach realizacji umowy nr 541/P-DUN/2016
URI: http://hdl.handle.net/10593/20125
ISSN: 0035-9629
Appears in Collections:Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 1962, nr 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
008 SEWERYN ŻURAWICKI RPEiS 24(3), 1962.pdf695.59 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.