Teoria wobec praktyki w ekonomii

Loading...
Thumbnail Image
Date
1937
Advisor
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Wydział Prawa i Administracji UAM
Title alternative
Abstract
Description
Sponsor
Digitalizacja i deponowanie archiwalnych zeszytów RPEiS sfinansowane przez MNiSW w ramach realizacji umowy nr 541/P-DUN/2016
Keywords
Citation
Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 17, 1937, z. 1, s. 62*-70*
DOI
Creative Commons License