Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/20204
Title: Teoria wobec praktyki w ekonomii
Authors: Brzeski, Tadeusz
Issue Date: 1937
Publisher: Wydział Prawa i Administracji UAM
Citation: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 17, 1937, z. 1, s. 62*-70*
Sponsorship: Digitalizacja i deponowanie archiwalnych zeszytów RPEiS sfinansowane przez MNiSW w ramach realizacji umowy nr 541/P-DUN/2016
URI: http://hdl.handle.net/10593/20204
ISSN: 0035-9629
Appears in Collections:Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 1937, nr 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
007 DR TADEUSZ BRZESKI RPEiS 17(1), 1937.pdf384.91 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.