Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10593/20237
Title: Idea szkoły narodowej w ekonomice
Authors: Głąbiński, Stanisław
Issue Date: 1937
Publisher: Wydział Prawa i Administracji UAM
Citation: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 17, 1937, z. 3, s. 403*-413*
Sponsorship: Digitalizacja i deponowanie archiwalnych zeszytów RPEiS sfinansowane przez MNiSW w ramach realizacji umowy nr 541/P-DUN/2016
URI: http://hdl.handle.net/10593/20237
ISSN: 0035-9629
Appears in Collections:Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 1937, nr 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
009 DR STANISŁAW GŁĄBIŃSKI RPEiS 17(3), 1937.pdf326.31 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.