Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/20238
Title: Kwestia promulgacji ustaw w nowej Konstytucji
Authors: Zimmermann, Marian
Keywords: WPiA
Issue Date: 1937
Publisher: Wydział Prawa i Administracji UAM
Citation: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 17, 1937, z. 3, s. 387*-402*
Sponsorship: Digitalizacja i deponowanie archiwalnych zeszytów RPEiS sfinansowane przez MNiSW w ramach realizacji umowy nr 541/P-DUN/2016
URI: http://hdl.handle.net/10593/20238
ISSN: 0035-9629
Appears in Collections:Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 1937, nr 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
008 DR MARIAN ZIMMERMANN RPEiS 17(3), 1937.pdf333.47 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.