Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/20266
Title: Kronika ekonomiczna RPEiS 6, 1926, z. 3
Keywords: Kronika
Kronika ekonomiczna
Issue Date: 1926
Publisher: Wydział Prawa i Administracji UAM
Citation: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 6, 1926, z. 3, s. 744-760
Sponsorship: Digitalizacja i deponowanie archiwalnych zeszytów RPEiS sfinansowane przez MNiSW w ramach realizacji umowy nr 541/P-DUN/2016
URI: http://hdl.handle.net/10593/20266
ISSN: 0035-9629
Appears in Collections:Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 1926, nr 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10Kronika ekonomiczna RPEiS 6(3), 1926.pdf1.45 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.