Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/20322
Title: Album prawników polskich. Członkowie Redakcji RPEiS w latach 1921—1930. Album ekonomistów polskich RPEiS 10(1-2), 1930
Keywords: Album prawników polskich
Album ekonomistów polskich
Członkowie Redakcji RPEiS w latach 1921—1930
Issue Date: 1930
Publisher: Wydział Prawa i Administracji UAM
Citation: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 10, 1930, z. 1, s.
Sponsorship: Digitalizacja i deponowanie archiwalnych zeszytów RPEiS sfinansowane przez MNiSW w ramach realizacji umowy nr 541/P-DUN/2016
URI: http://hdl.handle.net/10593/20322
ISSN: 0035-9629
Appears in Collections:Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 1930, nr 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
002 Album prawników polskich. Członkowie Redakcji RPEiS w latach 1921—1930. Album ekonomistów polskich RPEiS 10(1-2), 1930.pdf1.38 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.